Ergotherapie

Ergotherapie helpt u bij het opnieuw of op een andere manier leren uitvoeren van uw dagelijkse bezigheden, wanneer deze door een lichamelijke of psychische aandoening een probleem vormen.

Kinderergotherapie

De ontwikkeling van kinderen verloopt niet altijd vanzelf, waardoor een kind problemen kan ervaren met dagelijkse bezigheden. Kinderergotherapie richt zich op het spelenderwijs verbeteren van dagelijkse bezigheden thuis en op school.

Vergoeding

Vanuit het basispakket van uw zorgverzekering wordt 10 uur ergotherapie per jaar vergoed. Soms worden vanuit een aanvullend pakket extra uren vergoed, vraag hierover informatie bij uw zorgverzekeraar.