De praktijk Anja Gardenier-Ergotherapie is gehuisvest in gebouw ‘De Scheepmaeker’ aan de Scheepmakershaven 64 te Rotterdam. De Scheepmakershaven bevindt zich in het centrum van Rotterdam, op het Wijnhaveneiland.

De ergotherapie-behandeling kan zowel in de praktijk als bij u thuis plaatsvinden.

Het is aangetoond dat de ergotherapiebehandeling het meest effectief is in de omgeving waar het probleem zich afspeelt. Ergotherapie voor volwassenen vindt om deze reden voornamelijk in de thuissituatie plaats.

Voor kinderen geldt dat de ergotherapiebehandelingen over het algemeen in de praktijk zullen plaatsvinden. Indien de situatie dit vraagt, zal een observatie of behandeling in de thuissituatie of op school plaatsvinden.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met Anja Gardenier.