Informatie

Verwijzing en vergoeding

Vanaf 1 januari 2012 geldt de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie (DTE), dit betekent dat u zonder verwijzing van een arts in aanmerking komt voor ergotherapie. Niet alle zorgverzekeraars hanteren DTE, u blijft een verwijzing van uw arts of specialist nodig hebben als u verzekerd bent bij CZ, Delta Lloyd of OHRA.

Wilt u de ergotherapeutische behandeling op verwijzing van uw huisarts of specialist laten plaatsvinden? Nadat u het verwijsformulier van uw arts heeft ontvangen kunt u telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken: 06 51 00 48 03. U kunt ook het contactformulier invullen, waarna ik contact met u opneem.

Verwijsformulier Ergotherapie

Houd u er rekening mee dat de ergotherapeutische behandeling meetelt voor het verplichte eigen risico. Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering, voor 2019 is dit bedrag vastgesteld op €385,-

Behandeling

De ergotherapie-behandeling kan zowel in de praktijk als bij u thuis plaatsvinden.

Het is aangetoond dat de ergotherapiebehandeling het meest effectief is in de omgeving waar het probleem zich afspeelt. Ergotherapie voor volwassenen vindt om deze reden voornamelijk in de thuissituatie plaats.

Voor kinderen geldt dat de ergotherapiebehandelingen over het algemeen in de praktijk zullen plaatsvinden. Indien de situatie dit vraagt, zal een observatie of behandeling in de thuissituatie of op school plaatsvinden.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met Anja Gardenier.