versie : december 2020

 1. Na aanmelding

  U heeft zich aangemeld bij Anja Gardenier-Ergotherapie en/of u bent verwezen naar een eerstelijns ergotherapeut. De werkwijze van Anja Gardenier-Ergotherapie kenmerkt zich door een betrokken en praktische benadering. Het doel is om u te ondersteunen en te begeleiden in het verbeteren van uw situatie.

  Na het telefonisch maken van een eerste afspraak vindt een kennismaking plaats, deze kennismaking heeft een gemiddelde duur van 60 tot 75 minuten. Uw hulpvraag wordt nader in kaart gebracht en we maken gezamenlijk een plan om uw doel of doelen te bereiken.

  De eerste afspraak en de vervolgafspraken kunnen zowel in de praktijk als in uw thuissituatie plaatsvinden. Dit zal in het telefonisch contact bij uw aanmelding worden besproken.

 2. Vergoeding

  Ergotherapie wordt vanuit uw basisverzekering vergoed, per kalenderjaar heeft u recht op een vergoeding van 10 uur ergotherapie. Enkele aanvullende verzekeringen vergoeden extra uren ergotherapie. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar kunt u hier meer informatie over vinden.

  De declaratie van uw behandeling wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Houd u er rekening mee dat behandelingen ergotherapie meetellen voor uw eigen risico. De overheid stelt jaarlijks een verplicht eigen risico vast, voor 2021 betreft dit bedrag €375/€ 385,-.

  Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u zelf moet betalen voor zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Voor Anja Gardenier-Ergotherapie is het niet inzichtelijk of u, bij aanmelding of gedurende de behandelingen, nog een (deel van) uw eigen risico moet bekostigen. Indien u meer wilt weten over uw eigen risico kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 3. Behandelafspraken

  Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Bij niet of te laat afgemelde afspraken wordt 45 minuten behandeltijd bij u zelf in rekening gebracht. Het tarief is conform het ergotherapie-tarief wat uw zorgverzekeraar hanteert.

  Houd u er rekening mee dat dit ook geldt in situaties van overmacht, waaronder ziekte, file of autopech. Mocht Anja Gardenier u aan huis bezoeken en bent u niet aanwezig ten tijde van de afspraak dan wordt tevens een toeslag in rekening gebracht. Het bedrag voor deze toeslag is conform ‘toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis’.

 4. Telefonische bereikbaarheid

  Anja Gardenier-Ergotherapie is in de even weken bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag en in de oneven weken van dinsdag tot en met vrijdag. Voor de actuele openingstijden van de praktijk kunt u de website raadplegen : Anja Gardenier-Ergotherapie / openingstijden.

  Indien u telefonisch geen gehoor krijgt is Anja Gardenier aan het behandelen of onderweg naar een afspraak aan huis of op school. Verzoek aan u om de voicemail in te spreken, indien u deze heeft ingesproken streeft Anja Gardenier ernaar dat zij u binnen 1 tot 2 werkdagen terugbelt.

 5. Bescherming persoonsgegevens

  Anja Gardenier-Ergotherapie vindt het belangrijk dat uw privacy wordt geborgd. Er gelden wettelijke regels voor dossiervorming, deze vormen een waarborg voor de bescherming van de persoonlijke gegevens.

  Vanuit beroepscode voor ergotherapie is Anja Gardenier-Ergotherapie gebonden aan wettelijke geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alleen (medische) informatie mag worden uitgewisseld met zorgverleners die direct bij uw behandeling of begeleiding betrokken zijn, waaronder huisarts, intern begeleider of thuiszorgmedewerker.

 6. Compliment én klacht

  Een compliment of tip hoort Anja Gardenier-Ergotherapie graag. U kunt deze persoonlijk aan Anja Gardenier geven en/of kenbaar maken via het klanttevredenheidsonderzoek, het contactformulier op de website of u kunt een waardering achterlaten op Zorgkaart Nederland.

  Contactformulier: Contactformulier Anja Gardenier-Ergotherapie
  Zorgkaart Nederland: Zorgkaart Nederland

  Anja Gardenier-Ergotherapie vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de aangeboden zorg. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over de aangeboden zorg en een klacht heeft. Indien hier sprake van is bespreekt u dit eerst met Anja Gardenier en wordt samen met u gekeken naar een bevredigende oplossing.

  Mocht u het moeilijk vinden Anja Gardenier rechtstreeks te benaderen of komt u er samen niet uit verwijst Anja Gardenier-Ergotherapie u naar het Klachtenloket Paramedici.