Anja Gardenier-Ergotherapie kent, naast de reguliere wijze van financieren door middel van declaraties bij uw zorgverzekeraar, diverse vormen van financiering.

Het is mogelijk om op basis van particuliere kosten de diensten van Anja Gardenier-Ergotherapie in te zetten. Een voorbeeld hiervan is wanneer er geen uren ergotherapie meer beschikbaar zijn vanuit uw zorgverzekeraar en u de ergotherapie wilt voortzetten of op een later moment wilt oppakken.

Hiernaast zijn, afhankelijk van uw hulpvraag en herkomst van de hulpvraag, andere financieringsstromen mogelijk. De ondersteuning kan bijvoorbeeld gefinancierd worden door school, werkgever of WMO.

Om na te gaan welke financiering passend is bij uw situatie verzoek ik u om telefonisch contact op te nemen : 06 51 00 48 03

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met Anja Gardenier.