Schrijven

Schrijven is een belangrijke vaardigheid in ons dagelijks leven. Uit onderzoek is gebleken dat schrijven met de hand bijdraagt aan ontwikkeling van de fijne motoriek en de leesvaardigheid.

Anja brengt de schrijfvaardigheid en schrijfontwikkeling nauwkeurig in kaart en sluit aan met behandeling en advies in het (leren) schrijven. Zij heeft diverse cursussen gevolgd, waaronder de opleiding tot Schrijfdansdocent.

Instrumenten:
  • WRITIC (Writing Readiness Inventory Tool In Context) – klassikale observatie
Methodieken:
  • Schrijfdans – schrijf- en bewegingsmethode met muziek

Prikkelverwerking
In het dagelijks leven zijn er veel prikkels om te verwerken, kinderen kunnen hier veel last van hebben. Bij problemen met het verwerken van prikkels kan onder andere sprake zijn van het zoeken naar prikkels, bijvoorbeeld door veel te bewegen of geluiden te maken. Het kan ook voorkomen dat een kind teveel prikkels ervaart, dit kan zich uiten in bijvoorbeeld terugtrekken of uitbarstingen hebben.

Anja is gespecialiseerd in Sensorische Informatieverwerking (SI) en brengt samen met kind/ ouders / verzorgers / begeleiders / leerkrachten het sensorisch profiel van een kind in kaart. Gezamenlijk wordt gekeken naar praktische oplossingen, waarbij kind en andere betrokkenen beter om kunnen gaan met de prikkels en de verwerking hiervan.

Instrumenten:
  • Sensory Profile NL – Oudervragenlijst
  • Schoolcompanion – Schoolvragenlijst
Methodiek:
  • Sensorische Informatieverwerking
Planmatig handelen

Op een dag verrichten we veel handelingen en activiteiten, zoals opstaan, persoonlijke verzorging, reizen, spelen en aan opdrachten werken. Over het algemeen zijn deze handelingen en activiteiten vanzelfsprekend, echter zijn ze niet voor iedereen gemakkelijk uit te voeren. Er kan sprake zijn van motorische onhandigheid, moeite hebben met plannen of het richten van aandacht, waardoor activiteiten niet naar wens verlopen of mogelijk zelfs niet haalbaar zijn om zelfstandig uit te voeren.

Anja heeft de cursus ‘CO-OP Approach’ gevolgd, dit is een behandelmethode waarbij een kind stapsgewijs leert om zelf strategieën of oplossingen te bedenken voor een activiteit die hij of zij graag wil leren of wil verbeteren.

In wetenschappelijke publicaties zijn positieve effecten aangetoond over de toepassing van CO-OP bij kinderen met DCD (Developmental Coordination Disorder), CP (Cerebrale Parese), ADHD (Atttention Deficit Hyperactivity Disorder) en ASS (Autisme Spectrum Stoornis).

Methodiek:
  • CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance)
  • Oplossingsgericht werken