Prikkelwerking

Vanuit ons lichaam en door prikkels vanuit de omgeving krijgen we informatie via de zintuigen. Deze informatie wordt opgenomen, geselecteerd en aan elkaar gekoppeld.

Met behulp van ogen, oren, spieren, gewrichten, tast, reuk, smaak en het evenwichtsorgaan nemen we prikkels waar en worden deze verwerkt in de hersenen. 24 uur per dag gaat deze waarneming en verwerking door, zonder dat we er iets van merken.

Er kan sprake zijn van een verstoring in de prikkelverwerking, waardoor de waargenomen prikkels niet goed worden verwerkt. De verwerking van de prikkels noemen we registratie. Er kan sprake zijn van onderregistratie en overregistratie. Bij onderregistratie heeft iemand meer prikkels van hetzelfde nodig om ze te kunnen opmerken. Bij overregistratie worden normale prikkels als te sterk ervaren.

De gevolgen van de verstoring kan op verschillende manieren naar voren komen en is per persoon verschillend. Enkele voorbeelden van deze verstoring zijn: licht misselijk gevoel, duizeligheid, onhandigheid, moeite hebben met concentreren, verhoogde spierspanning. Voor iedereen geld dat de verstoring invloed heeft op het uitvoeren van vrijwel alle dagelijkse bezigheden.

Anja is opgeleid om middels een specifieke ergotherapie-behandeling u te helpen met de verstoringen, waardoor u minder beperkingen ervaart in het dagelijks leven. Bij deze behandelingen komen diverse (gewennings)oefeningen en dempingstechnieken aan de orde en krijgt u inzicht in de principes van sensorische informatieverwerking.

Methodiek:
  • ASITT-protocol
Planning / belasting-belastbaarheid

Een dag bestaat uit vele handelingen en activiteiten, welke over het algemeen vanzelfsprekend worden uitgevoerd. Door diverse factoren kan het uitvoeren van deze handelingen en activiteiten niet meer zo gemakkelijk gaan. Er kan sprake zijn van verminderde energie, toename van (pijn)klachten, moeite hebben met overzicht houden, waardoor een dag niet meer naar tevredenheid verloopt en mogelijk een aantal activiteiten niet haalbaar zijn om uit te voeren.

Anja brengt samen met u in kaart wat voor u de beste methode is om met uw planning en/of belasting-belastbaarheid om te gaan.

Anja heeft de cursus ‘CO-OP Approach’ gevolgd, een behandelmethode waarbij iemand stapsgewijs leert om zelf strategieën of oplossingen te bedenken voor een activiteit die hij of zij graag wil leren of wil verbeteren.

Wetenschappelijke publicaties over de toepassing van CO-OP bij volwassenen met NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) tonen een positief effect aan ; de participanten kunnen nieuwe activiteiten naar tevredenheid uitvoeren of bekende activiteiten naar grotere tevredenheid uitvoeren.

Methodieken:
  • Activiteitenweger
  • CO-OP (Cognitive Orientation to daily Occupational Performance)
  • Motivational Interviewing
  • Oplossingsgericht werken